Risk factors of critical & mortal COVID-19 cases: A systematic literature review and meta-analysis.

PubWeight™: 3.32‹?› | Rank: Top 1%

🔗 View Article (PMID 32335169)

Published in J Infect on April 23, 2020

Authors

Zhaohai Zheng1, Fang Peng2, Buyun Xu2, Jingjing Zhao1, Huahua Liu3, Jiahao Peng4, Qingsong Li5, Chongfu Jiang5, Yan Zhou2, Shuqing Liu6, Chunji Ye2, Peng Zhang2, Yangbo Xing2, Hangyuan Guo2, Weiliang Tang7

Author Affiliations

1: Department of Cardiology, Shaoxing People's Hospital (Shaoxing Hospital, Zhejiang University School of Medicine), Shaoxing City, Zhejiang Province, 312000, PR China; Department of Cardiology, The Run Run Shaw Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou City, 310003, Zhejiang, PR China.
2: Department of Cardiology, Shaoxing People's Hospital (Shaoxing Hospital, Zhejiang University School of Medicine), Shaoxing City, Zhejiang Province, 312000, PR China.
3: Cardiovascular Research Center, School of Basic Medical Science, Xi'an Jiaotong University Health Science Center, 710049, Xi'an, China.
4: Loma Linda University School of Public Health, 24951 Circle Dr, Loma Linda, CA 92354, USA.
5: Department of Cardiology, Awati County People's Hospital, No.1 North Jiefang Road, Awati County, Xinjiang Uygur Autonomous Region, 843000, PR China.
6: Department of Cardiology, Shaoxing People's Hospital (Shaoxing Hospital, Zhejiang University School of Medicine), Shaoxing City, Zhejiang Province, 312000, PR China; Shaoxing University School of Medicine, 312000, Shaoxing, Zhejiang, China.
7: Department of Cardiology, Shaoxing People's Hospital (Shaoxing Hospital, Zhejiang University School of Medicine), Shaoxing City, Zhejiang Province, 312000, PR China. Electronic address: twl-sxyz@163.com.